O Projekcie

Jak zachęcać gimnazjalistów by osobiście angażowali się w proces poznania i zrozumienia świata oraz wzięli odpowiedzialność za swoje uczenie się?

W Akademii uczniowskiej znamy odpowiedzi na te pytania, a wiedzę czerpiemy z doświadczenia, satysfakcji nauczycieli i sukcesów uczniów. Uczymy samodzielności, odwagi w procesie dążenia do wiedzy i zachęcamy do empirycznego poznawania świata i człowieka.

Akademia uczniowska to projekt edukacyjny, skierowany do nauczycieli i uczniów gimnazjów z całej Polski, doskonalący metody nauczania i przyswajania wiedzy z dziedziny biologii, chemii, fizyki oraz matematyki. Au zachęca nauczycieli i uczniów do samodzielności w poznaniu naukowym, odwagi w poszukiwaniu rozwiązań i w stawianiu własnych tez, czerpania wiedzy i radości z praktycznych eksperymentów, dzielenia się doświadczeniem z innymi.

Program Au obejmuje konsultacje, kursy internetowe, wycieczki edukacyjne oraz szkolenia dla nauczycieli z udziałem ekspertów.

Kursy internetowe Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie oraz Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej przeznaczone są dla nauczycieli i prowadzą je mentorzy i specjaliści w poszczególnych dziedzinach. Według założeń projektu, jako uczestnicy kursów, nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne – Szkolne Koła Naukowe (SKN), na których pracują z gimnazjalistami ze swojej szkoły nowymi metodami. W ramach kursów Akademia uczniowska wspiera nauczycieli merytorycznie i organizacyjnie, by mogli wykorzystać w praktyce zdobyte kompetencje.

Zajęcia SKN mają umożliwić gimnazjalistom, niezależnie od poziomu wiedzy, predyspozycji czy płci, rozwój umiejętności uczenia się, kształtowania zdolności naukowo-technicznych i matematycznych, planowania i rozwiązywania problemów badawczych, oceny własnych osiągnięć, przestrzegania prawa autorskiego. Uczniowie pracują w kilkunastoosobowych grupach, każdy z nich bierze dwukrotnie udział w SKN z różnych przedmiotów, podczas których samodzielnie przygotowuje i prowadzi eksperymenty i obserwacje, formułuje hipotezy i pytania badawcze, bierze udział w grach edukacyjnych. Istotnym elementem pracy na zajęciach SKN jest wzajemne nauczanie – wcielanie się w rolę nauczyciela i przygotowywanie zajęć dla kolegów i koleżanek.

Realizacja projektu Akademia uczniowska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przewidziana jest na lata 2009-2015. Projekt realizowany jest we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej. W projekcie bierze udział około 40 000 uczniów i 1500 nauczycieli z 300 gimnazjów z całej Polski.

Rekrutacja szkół do projektu została zakończona. Nauczyciele biorący udział w projekcie przygotowali w trakcie swojej pracy ciekawe materiały, które opublikowane zostały na stronie internetowej Akademii uczniowskiej w Skarbcu AU. Są to wypróbowane i sprawdzone pomysły, czekające na kolejne realizacje w nowych zespołach uczniowskich!