CEO

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

CEO ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Otrzymało tytuły Instytucja Pro Publico Bono oraz Najlepsza inwestycja w człowieka w konkursie "Dobre praktyki EFS", a także akredytację Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.

Fundacja CEO to placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim. Swoje działania rozpoczęła w 1994 roku od wprowadzenia do szkół innowacyjnego programu edukacji obywatelskiej KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej).

Oferta CEO to projekty edukacyjne z zakresu edukacji kulturalnej, ekonomicznej, globalnej oraz projekty matematyczno-przyrodnicze. Programy realizowane są również w ramach samorządu uczniowskiego i wolontariatu. W propozycjach CEO znajdują się działania oparte na lokalnej aktywności uczniów.

Od 2000 roku Fundacja wprowadza zmiany w szkołach poprzez program Szkoła Ucząca Się, prowadzony wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Warte polecenia są materiały edukacyjne, warsztaty, coachingowe kursy internetowe i podręczniki przygotowywane przez CEO, w ramach wielu zróżnicowanych programów prowadzonych przez Fundację.

Centrum Edukacji Obywatelskiej pomaga dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom skuteczniej się uczyć!

Więcej informacji o Fundacji oraz wszystkich projektach prowadzonych przez CEO znaleźć można na stronie internetowej www.ceo.org.pl .